khắp  –  all, all of
Frequency #660
Grade3
Strokes8
Radical ⽔ [85.5]
IPA [ xăp̚˧˥ ] north   [ kʰăp̚˥ ] south
IDS ⿰氵立
Unicode: U+6CE3 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3khắp khắp  all, all of


Grade 0khắp nơi khắp nơi  everywhere


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese khắp
Cantonese jap1
Hangul
HanyuPinlu qì(14)
HanyuPinyin 31593.020:qì,lì,sè
JapaneseKun NAKU NAKI
JapaneseOn KYUU
Korean UP
Mandarin
Tang *kyip
XHC1983 0902.030:qì
Definition (Chinese) cry, sob, weep

Occurrences of

(gần nay mưa) pháp khắp trời1

𡿨𡗶
1 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937