mèo  –  cat
Frequency #1481
Grade4
Strokes12
Radical ⽝ [94.8]
IPA [ mɛːw˨˩ ] north   [ mɛːw˩ ] south
IDS ⿰犭苗
Unicode: U+732B -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 4mèo mèo  cat
 con mèo


Grade 0chó mèo chó mèo  cats and dogs


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Cantonese maau1
Hangul
HanyuPinlu māo(62)
HanyuPinyin 21352.010:māo,miáo,máo
JapaneseKun NEKO
JapaneseOn BYOU BOU MYOU
Korean MYO
Mandarin māo
XHC1983 0766.010:māo 0768.060:máo
Definition (Chinese) cat

Occurrences of

mèo ăn thịt cá1

𦧘

𦧘𩵜
1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940