là  –  to be
Frequency #3
Grade1
Strokes8
Radical ⼀ [1.2]
IPA [ laː˨˩ ] north   [ laː˩ ] south
IDS ⿱罒𪜀
Canonical Form:
Other Variants: 𦉼
Unicode: U+2A700 - 𪜀  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 1𪜀là to be
 thì giờ tiền bạc


Grade 3𪜀nhất là nhất là  foremost


Grade 3𪜀gọi là gọi là  provisionally, superficial
 làm gọi là (làm tạm)


Grade 4𪜀như là như là  as if
 cũng như-là không có


Grade 4𪜀nói là nói là  reportedly, supposedly


Grade 4𪜀hay là hay là  or
 cái này hay là cái kia


Grade 0𪜀hoặc là hoặc là  or; either


Grade 0𪜀rất là rất là  very, extremely


Grade 0𪜀âu là âu là  preferably, rather


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Occurrences of 𪜀

nhất là1

𪜀


gọi là2

𪜀
tên là2

𠸜𪜀

𠸜
cũng là3𪜀
bốn là4

𦊚𪜀
phải là5hay là5

𪜀
lại là56

𪜀
thiệt là đông lắm7

𪜀𡗋
hay là7

𪜀


nào là8


tên là Cát9


𠸜𪜀
vì mình là9

𠇮𪜀

𨉟
cũng là9

𪜀

𦉼
nghĩa là91 Dương công dật dân gia bổ ngũ chương ca, 1744
2 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
3 Bảo xích tiện ngâm, 1901
4 Trống quân tân truyện, 1909
5 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914
6 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
7 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925
8 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937
9 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940