là  –  to be
Frequency #3
Grade1
Strokes9
Radical ⽹ [122.4]
IPA [ laː˨˩ ] north   [ laː˩ ] south
IDS ⿱罒𪜀
Other Variants: 𪜀
Unicode: U+31EC0 - 𱻀  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 1𱻀làNONE to be
 thì giờ tiền bạc


Grade 3𱻀nhất là nhất là NONE foremost


Grade 3𱻀gọi là gọi là NONE provisionally, superficial
 làm gọi là (làm tạm)


Grade 4𱻀như là như là NONE as if
 cũng như-là không có


Grade 4𱻀nói là nói là NONE reportedly, supposedly


Grade 4𱻀hay là hay là NONE or
 cái này hay là cái kia


Grade 0𱻀hoặc là hoặc là NONE or; either


Grade 0𱻀rất là rất là NONE very, extremely


Grade 0𱻀âu là âu là NONE preferably, rather


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Occurrences of 𱻀

nhất là1

𪜀


gọi là2

𪜀
tên là2

𠸜𪜀

𠸜
cũng là3𪜀
bốn là4

𦊚𪜀
hay là5

𪜀
6

𪜀
thiệt là đông lắm7

𪜀𡗋
hay là7

𪜀


tên là Cát8


𠸜𪜀
vì mình là8

𠇮𪜀

𨉟
cũng là8

𪜀

𦉼
1 Dương công dật dân gia bổ ngũ chương ca, 1744
2 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
3 Bảo xích tiện ngâm, 1901
4 Trống quân tân truyện, 1909
5 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914
6 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
7 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925
8 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940