– 
Frequency -
Gradeother
Strokesunknown
Radical
IPA -
IDS ⿰亻木
Unicode: U+4F11 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese hưu
Cantonese jau1
Hangul
HanyuPinlu xiū(197)
HanyuPinyin 10117.180:xiū,xù
JapaneseKun YASUMU IKOU YAMERU
JapaneseOn KYUU KU
Korean HYU
Mandarin xiū
Tang *xiou xiou
XHC1983 1296.020:xiū
Definition (Chinese) rest, stop; retire; do not!