Search Results for "động"


U+52D5: - động - to move
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3

Examples

動
động - to move Grade 3
動物
động vật - animal Grade 4
自動
tự động - automatic Grade 0
動詞
động từ - verb Grade 0
動坦
động đất - earthquake, seism Grade 0
能動
năng động - dynamic Grade 0
打動
đánh động - to alert, to warn Grade 0
動物學
động vật học - zoology Grade 0
被動
bị động - passive Grade 0
助動詞
trợ động từ - auxiliary verb Grade 0


Results From Unicode.org

動 U+52D5: - động
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY