Search Results for "phòng"


U+623F: - phòng - room, chamber
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2
U+9632: - phòng - [to prevent]
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 2

Examples

房
phòng - room, chamber Grade 2
防
phòng - 【to prevent】* Grade 2
國防
quốc phòng - national defence Grade 4
提防
đề phòng - to take precautions, to beware Grade 0
房客
phòng khách - living room, lounge Grade 0
房𥄬
phòng ngủ - bedroom Grade 0
房咹
phòng ăn - dining room Grade 0
防空
phòng không - air defense Grade 0
防備
phòng bị - to take precautions against Grade 0
房茶
phòng trà - tea room; tea shop Grade 0
藥房
dược phòng - drugstore, chemist's shop Grade 0
防衛
phòng vệ - to defend, to protect; defence Grade 0


Results From Unicode.org

房 U+623F: - phòng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
防 U+9632: - phòng
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY