viên  –  member; employee; personnel
Frequency #244
Grade2
Strokes10
Radical ⼝ [30.7]
IPA [ viəŋ˧ ] north   [ jiəŋ˧ ] south
IDS ⿱口貝
Unicode: U+54E1 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2viên viên  member; employee; personnel


Grade 3nhân viên nhân viên  employee; staff member; personnel


Grade 3sinh viên sinh viên  student


Grade 4giáo viên giáo viên  teacher, instructor


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese viên
Cantonese jyun4 wan4
Hangul
HanyuPinlu yuán(1766)
HanyuPinyin 10628.060:yuán,yún,yùn
JapaneseKun KAZU
JapaneseOn IN EN
Korean WEN
Mandarin yuán
Tang hyuɛn
Definition (Chinese) member; personnel, staff member

Occurrences of

có một viên1

𠬠
1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940