làng (also: lang)
village; 【corridor】*
Frequency #247
Grade2
Strokes12
Radical ⼴ [53.9]
IPA [ laːŋ˨˩ ] north   [ laːŋ˩ ] south
IDS ⿸广郎
[+]
Unicode: U+5ECA -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2làng làng  village


Grade 2lang lang  【corridor】*


Grade 4dân làng dân làng  villager, villagers


Grade 0hành lang hành lang  corridor, passage, gallery


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese lang
Cantonese long4
Hangul 낭 랑
HanyuPinyin 20890.030:láng
JapaneseKun WATADONO
JapaneseOn ROU
Korean LANG
Mandarin láng
XHC1983 0674.050:láng
Definition (Chinese) corridor, porch, veranda

Occurrences of

ở làng1


làng2


làng nào2


mỗi làng2


trong làng2

𥪝
cả làng2
1 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925
2 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940