xanh  –  green; blue
Frequency #604
Grade3
Strokes15
Radical ⼿ [64.12]
IPA [ săi̯ŋ˧ ] north   [ săn˧ ] south
IDS ⿰扌掌
Other Variants: 𩇢
Unicode: U+6491 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3xanh xanh  green; blue


Grade 0xanh xanh xanh xanh  greenish, bluish
 trời xanh xanh


Grade 0xanh lục xanh lục  green


Grade 0trà xanh trà xanh  green tea


Grade 0𡗶xanh da trời xanh da trời  sky blue; azure


Grade 0𣘃xanh lá cây xanh lá cây  green


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese xênh
Cantonese caang1
Hangul
HanyuPinlu chēng(25) cheng(17)
HanyuPinyin 31957.010:chēng
JapaneseKun SASAERU AKU
JapaneseOn CHOU
Korean THAYNG
Mandarin chēng
XHC1983 0134.090:chēng
Definition (Chinese) prop up, support; brace

Occurrences of

trời xanh1

𡗶
hoa mày xanh1


1 * Thạch Sanh tân truyện, 1917