trà  –  tea; tea plant
Frequency #1199
Grade4
Strokes10
Radical ⾋ [140.6]
IPA [ caː˨˩ ] north   [ ʈʐaː˩ ] south
IDS ⿳艹人朩
Unicode: U+8336 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 4trà trà  tea; tea plant


Grade 0phòng trà phòng trà  tea room; tea shop


Grade 0nước trà nước trà  tea (beverage)


Grade 0hoa trà hoa trà  camelia


Grade 0trà xanh trà xanh  green tea


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese trà
Cantonese caa4
Hangul 다 차
HanyuPinlu chá(194)
HanyuPinyin 53207.020:chá
JapaneseKun CHA
JapaneseOn CHA SA TA
Korean TA CHA
Mandarin chá
Tang djha
XHC1983 0112.050:chá
Definition (Chinese) tea