cuốn (also: quyển)
book, volume (publishing); book, volume, copy
Frequency #122
Grade2
Strokes8
Radical ⼙ [26.6]
IPA [ kʷə̆n˧˥ ] north   [ kʷə̆ŋ˥ ] south
IDS ⿱龹㔾
[+]
Unicode: U+5377 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2quyển quyển  book, volume (publishing)


Grade 2cuốn cuốn  book, volume, copy


Grade 0cuốn sách cuốn sách  book


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese quyển
Cantonese gyun2 gyun3 kyun4
Hangul
HanyuPinlu juǎn(115) juàn(14)
HanyuPinyin 10315.030:juǎn,juàn,quán,quān,gǔn,jùn
JapaneseKun MAKU
JapaneseOn KAN KEN
Korean KWEN
Mandarin juǎn
Tang *gyuɛ̌n gyuɛ̀n
XHC1983 0616.140:juǎn 0617.050:juàn
Definition (Chinese) scroll; curl; make a comeback