các  –  each; every; all
Frequency #14
Grade1
Strokes6
Radical ⼝ [30.3]
IPA [ kaːk̚˧˥ ] north   [ kaːk̚˥ ] south
IDS ⿱夂口
Unicode: U+5404 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 1các các  each; every; all
 các loại khác nhau


Grade 4các vị các vị  ladies and gentlemen, everybody; you (plural)


Grade 0các bạn các bạn  friends; you (plural)


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese các
Cantonese go3 gok3
Hangul
HanyuPinlu gè(1806)
HanyuPinyin 10583.010:gè,gě
JapaneseKun ONOONO
JapaneseOn KAKU
Korean KAK
Mandarin
Tang *gɑk
XHC1983 0373.100:gě 0374.010:gè
Definition (Chinese) each, individually, every, all

Occurrences of

các quan toà1


1 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925