nôm  –  nôm
Frequency #3290
Gradeother
Strokes12
Radical ⼝ [30.9]
IPA [ nom˧ ] north   [ nom˧ ] south
IDS ⿰口南
Unicode: U+5583 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 0nôm nôm  nôm


Grade 0𡦂chữ nôm chữ nôm  Chu Nom


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese nôm
Cantonese naam4
Hangul
HanyuPinlu nán(26)
HanyuPinyin 10650.050:nán,nǎn
JapaneseKun NOU
JapaneseOn NAN
Korean NAM
Mandarin nán
XHC1983 0816.020:nán
Definition (Chinese) keep talking, chattering; mumble

Occurrences of

nôm na1


1 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937