khăn  –  towel
Frequency #2072
Grade4
Strokes3
Radical ⼱ [50.0]
IPA [ xăn˧ ] north   [ kʰăŋ˧ ] south
IDS
Unicode: U+5DFE -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 4khăn khăn  towel


Grade 3𧁷khó khăn khó khăn  hard, difficult, troublesome


Grade 0𤗲tấm khăn tấm khăn  towel


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese cân
Cantonese gan1
Hangul
HanyuPinlu jīn(86)
HanyuPinyin 10727.170:jīn
JapaneseKun FUKIN OOI HABA
JapaneseOn KIN
Korean KEN
Mandarin jīn
Tang *gin
XHC1983 0585.040:jīn
Definition (Chinese) kerchief; towel; turban; KangXi radical number 50

Occurrences of

khó khăn1


khăn gói cơm1

𢶒
1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940