hồng  –  rose, pink; rosy
Frequency #489
Grade3
Strokes9
Radical ⽷ [120.3]
IPA [ hə̆u̯ŋ͡m˨˩ ] north   [ hə̆u̯ŋ͡m˩ ] south
IDS ⿰糹工
[+]
Unicode: U+7D05 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3hồng hồng  rose, pink; rosy


Grade 0hồng hà hồng hà  the Red River


Grade 0hồng thập tự hồng thập tự  Red Cross


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese hồng
Cantonese gung1 hung4
Hangul
HanyuPinlu hóng(839)
HanyuPinyin 53363.050:hóng,gōng,jiàng
JapaneseKun BENI KURENAI AKAI
JapaneseOn KU KOU
Korean HONG KONG
Mandarin hóng
Tang *hung
Definition (Chinese) red, vermillion; blush, flush

Occurrences of

hồng hồng1


1 Trống quân tân truyện, 1909