xá  –  【house, dwelling】*
Frequency #2086
Grade4
Strokes8
Radical ⾆ [135.2]
IPA [ saː˧˥ ] north   [ saː˥ ] south
IDS ⿱人舌
Unicode: U+820D -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 4xá 【house, dwelling】*


Grade 0phố xá phố xá NONE streets


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese
Cantonese se2 se3 se5
Hangul
HanyuPinlu shě(62) shè(41)
HanyuPinyin 52941.020:shè,shě,shì
JapaneseKun YADORU
JapaneseOn SHA SEKI
Korean SA
Mandarin shě shè
Tang *shià
XHC1983 1011.030:shě 1014.020:shè
Definition (Chinese) house, dwelling; dwell, reside