Search Results for "đôi"


U+5806: - đôi - pair, couple; double
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 3

Examples

堆
đôi - pair, couple; double Grade 3
堆欺
đôi khi - sometimes, occasionally Grade 4
𠬠堆
một đôi - a few, some Grade 0
堆𠀧
đôi ba - a few Grade 0
堆边
đôi bên - both sides Grade 0
堆𨑮
đôi mươi - about twenty, twentyish Grade 0
生堆
sinh đôi - twin, twins Grade 0


Results From Unicode.org

堆 U+5806: - đôi
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY