khi  –  when, while; case, circumstance
Frequency #30
Grade1
Strokes12
Radical ⽋ [76.8]
IPA [ xi˧ ] north   [ kʰi˧ ] south
IDS ⿰其欠
Unicode: U+6B3A -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 1khi khi  when, while; case, circumstance


Grade 3𥪝trong khi trong khi  while, meanwhile


Grade 3𠓀trước khi trước khi  before (at an earlier time)


Grade 4đôi khi đôi khi  sometimes, occasionally


Grade 4có khi có khi  sometimes; perhaps, maybe


Grade 4khi nào khi nào  when


Grade 0𣦍ngay khi ngay khi  instantly


Grade 0𠃣ít khi ít khi  rarely, seldom


Grade 0thường khi thường khi  often, frequently


Grade 0khi nãy khi nãy  just a moment ago


Grade 0𠇍mấy khi mấy khi  rarely, seldom, few times


Grade 0𡗉nhiều khi nhiều khi  sometimes; often times


Grade 0𡢐sau khi sau khi  later, after, thereafter


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese khi
Cantonese hei1
Hangul
HanyuPinlu qī(59)
HanyuPinyin 32142.030:qī
JapaneseKun AZAMUKU
JapaneseOn GI KI
Korean KI
Mandarin
Tang kiə
XHC1983 0892.040:qī
Definition (Chinese) cheat, double-cross, deceive

Occurrences of

có khi1có khi2


khi ra2

𠚢

𦋦
một khi3

𠬠
khi ấy3

𧘇
khi4


1 Chuyện Đời Xưa, 1888
2 Bảo xích tiện ngâm, 1901
3 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
4 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940