châu  –  continent
Frequency #326
Grade2
Strokes9
Radical ⽔ [85.6]
IPA [ cə̆w˧ ] north   [ cə̆w˧ ] south
IDS ⿰氵州
Unicode: U+6D32 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2châu châu  continent


Grade 4âu châu âu châu  Europe


Grade 0á châu á châu  Asia


Grade 0châu á châu á  Asia


Grade 0châu âu châu âu  Europe


Grade 0Châu Đại Dương Châu Đại Dương  Oceania


Community Contributions

Grade 0Châu Úc Châu Úc  Australia ( continent)
edit

Grade 0Châu Mỹ Châu Mỹ  Americas, America (the NewWorld)
edit

Grade 0châu lục châu lục  continents
edit

Grade 0châu phi châu phi  Africa
edit

Grade 0Mãn Châu Mãn Châu  Manchuria
edit

Grade 0Phi Châu Phi Châu  Africa
edit

Grade 0Châu Nam Cực Châu Nam Cực  Antarctica
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese chòng chao
Cantonese zau1
Hangul
HanyuPinlu zhōu(203)
HanyuPinyin 31616.060:zhōu
JapaneseKun SHIMA
JapaneseOn SHUU
Korean CWU
Mandarin zhōu
Tang *jiou
XHC1983 1504.010:zhōu
Definition (Chinese) continent; island; islet

Occurrences of

châu âu1


âu châu1


á châu1


1 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914