á  –  Asia (continent)
Frequency #691
Grade3
Strokes8
Radical ⼆ [7.6]
IPA [ aː˧˥ ] north   [ aː˥ ] south
IDS ⿳一⑥一
Common Form:
Unicode: U+4E9E -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3Á Á  Asia (continent)


Grade 0á đông á đông  east asia


Grade 0á châu á châu  Asia


Grade 0châu á châu á  Asia


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Cantonese aa3 ngaa3
Hangul
HanyuPinlu yà(26)
HanyuPinyin 10023.020:yà,yā,è
JapaneseKun TSUGU
JapaneseOn A ATSU OU
Korean A
Mandarin
Tang
XHC1983 1321.021:yà
Definition (Chinese) Asia; second; used as a prefix to names

Occurrences of

chữ á1

𡦂

𡦂
2


á châu3


Á Đông3


1 Dương công dật dân gia bổ ngũ chương ca, 1744
2 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
3 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914