đông  –  east; eastern
Frequency #200
Grade2
Strokes8
Radical ⽊ [75.4]
IPA [ ɗə̆u̯ŋ͡m˧ ] north   [ ɗə̆u̯ŋ͡m˧ ] south
IDS
Unicode: U+6771 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2đông đông  east; eastern


Grade 0gió đông gió đông NONE easterly wind; spring wind; spring; breeze


Grade 0á đông á đông  east asia


Grade 0Đông Dương Đông Dương  Indochina


Grade 0đông dược đông dược  oriental medicine


Grade 0𣷷biển đông biển đông  south china sea


Grade 0𪰂phía đông phía đông  east, to the east


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese hốc đông
Cantonese dung1
Hangul
HanyuPinlu dōng(1601)
HanyuPinyin 21165.040:dōng
JapaneseKun HIGASHI AZUMA
JapaneseOn TOU
Korean TONG
Mandarin dōng
Tang *dung
XHC1983 0257.021:dōng
Definition (Chinese) east, eastern, eastward

Occurrences of

Á Đông1


1 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914