chân  –  foot, leg
Frequency #371
Grade2
Strokes17
Radical ⾜ [157.10]
IPA [ cə̆n˧ ] north   [ cə̆ŋ˧ ] south
IDS ⿰𧾷真
[+]
Unicode: U+8E4E -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 2chân chân  foot, leg


Grade 0bàn chân bàn chân  foot


Grade 0𢬣chân tay chân tay  limbs


Grade 0𩄲chân mây chân mây  horizon, line of horizon


Grade 0𠫾đi chân đi chân  to walk, to stroll; to go barefoot


Grade 0𢟘chắc chân chắc chân  to be in stable position, to be firm


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese chân
Cantonese din1
HanyuPinyin 63728.020:diān
JapaneseKun TSUMAZUKU
JapaneseOn TEN
Mandarin diān

Occurrences of

anh em như chân như tay1

𢬣

𢬣
1 Bảo xích tiện ngâm, 1901