công  –  【achievement】*
Frequency #804
Grade3
Strokes5
Radical ⼒ [19.3]
IPA [ kə̆u̯ŋ͡m˧ ] north   [ kə̆u̯ŋ͡m˧ ] south
IDS ⿰工力
Unicode: U+529F -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY

As seen in Click on a character to navigate


Grade 3công công  【achievement】*


Grade 3thành công thành công  to succeed


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese công
Cantonese gung1
Hangul
HanyuPinlu gōng(381)
HanyuPinyin 10365.080:gōng
JapaneseKun ISAO
JapaneseOn KOU
Korean KONG
Mandarin gōng
Tang *gung
XHC1983 0382.010:gōng
Definition (Chinese) achievement, merit, good result

Occurrences of

một công một của1

𧵑

𠬠𠬠𧵑
1 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937