Search Results for "như"


U+5982: - như - as; like; alike; similar to
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY
Grade 1

Examples

如
như - as; like; alike; similar to Grade 1
如勢
như thế - like this, like that; thus, so Grade 2
如丕
như vậy - like that; thus; so Grade 3
如𱺵
như là - as if Grade 4
如空
như không - useless Grade 4
如勢芇
như thế nào - how Grade 0
如𫇰
như cũ - as before Grade 0


Results From Unicode.org

如 U+5982: - như
Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | WIKTIONARY